stránky
galerie

Služby

Posláním společnosti je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek a výchova a vzdělávání v oblasti archeologie a památkové péče.

Společnost realizuje svoje poslání prostřednictvím poskytování následujících obecně prospěšných služeb:

  • provádění terénních, dokumentačních, technických, laboratorních prací na archeologických výzkumech prováděných oprávněnými archeologickými organizacemi na archeologických lokalitách
  • provádění stavebně historických průzkumů na ohrožených lokalitách a historických objektech
  • vědeckovýzkumná činnost v oblasti archeologie a historie
  • publikační činnost, včetně vydávání a rozšiřování odborných a vzdělávacích publikací z oblasti archeologie, historie a památkové péče
  • výchova a vzdělávání v oblasti archeologie, historie a památkové péče, včetně pořádání výstav, přednášek, seminářů a kurzů
  • správa a odborné zpracování movitých archeologických památek a jejich příprava pro předání do muzeí
  • konzultační, poradenská a informační činnost v oblasti archeologie, historie a památkové péče
  • konzervace a speciální analýzy archeologických nálezů.

Ceník

Archeolog (A)

sazba: 350Kč

odborný pracovník na pozici vedoucího projektu, či jeho části, VŠ vzdělání.

Asistent archeologického výzkumu (AAV)

sazba: 230Kč

pracovník na pozici vedoucího části projektu, VŠ nebo SŠ vzdělání.

Specialista archeologického výzkumu (SAV)

sazba: 150Kč

kvalifikovaný pracovník výzkumu, SŠ vzdělání.

Pracovník archeologického výzkumu (PAV)

sazba: 110Kč

méně kvalifikovaný pracovník výzkumu.

Kalendář událostí

Nabídka práce

Aktuality

pro17

Nový web

Dne 14. 12. 2012 jsme spustili nové stránky.
Zobrazit více.

Partnerství

ARCHAIA Olomouc o.p.s. se v současné době podílí na řešení grantových projektů:
Inovace studijního programu 7105 Historické vědy na Slezské univerzitě v Opavě, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0175
Interdisciplinární vzdělávání v ITC s jazykovou kompetencí, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0014

Více informací
Facebook Twitter E-mail