stránky
galerie

Archaia Olomouc O. P. S.

Archaia Olomouc o. p. s. je česká nezisková organizace. Naší prací je ochrana archeologických památek a vzdělávání v oblasti archeologie a památkové péče.

Težištem činností naší společnosti jsou záchranné a předstihové archeologické výzkumy a stavebně historické průzkumy na území střední a severní Moravy a Slezska, a samozřejmě rovnež vyhodnocování jejich výsledků. Výsledky výzkumů se snažíme prezentovat odborné i laické veřejnosti a využívat je i pro potřeby památkové péce.

Historie společnosti

Zakladatelem naší společnosti byla ARCHAIA Brno o.p.s., která tak učinila notářsky ověřeným podpisem zakládací listiny dne 14. 12. 2006. Jádrem nově vzniklé obecně prospěšné společnosti se stali pracovníci olomouckého pracoviště mateřské organizace, přičemž vznik společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. byl vyústěním činnosti tohoto pracoviště, projevující se několikanásobným nárůstem počtu archeologických výzkumů v regionech střední a severní Moravy. Dále se pracovníci tohoto výrazně podíleli na provádění velkých záchranných archeologických projektů v Praze a na Slovensku.

De iure ARCHAIA Olomouc o.p.s. vznikla dne 27. 12. 2006 jejím zápisem do rejstříku OPS vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 314. Na schůzi správní rady společnosti 2.1. 2007 byla zvolena její předsedkyní Mgr. Pavlína Kalábková a ředitelem byl jmenován Mgr. Peter Kováčik. Na schůzi dozorčí rady společnosti dne 2.1. 2007 byl jejím předsedou zvolen PhDr. Pavel Michna.

Výzkumní aktivity společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. zasahují v současné době oblasti Olomoucka, Přerovska, Šumperska, Jesenicka, Kroměřížska, Vsetínska, Frýdecko-Místecka, Bruntálska, Opavska i Ostravska. Na Olomoucku působí společnost již ve „vlastní režii“ v ostatních regionech subdodavatelsky ve spolupráci z dalšími oprávněnými organizacemi. Naše společnost se snaží o co nejužší koordinaci vlastní činnosti s ostatními archeologickými pracovišti v regionu.

Úkolem společnosti je zajištění praktického provedení záchranných archeologických výzkumu s cílem co nejkomplexněji dosáhnout pokrytí svěřeného území z hlediska archeologické památkové péče.

Kalendář událostí

Nabídka práce

Aktuality

pro17

Nový web

Dne 14. 12. 2012 jsme spustili nové stránky.
Zobrazit více.

Partnerství

ARCHAIA Olomouc o.p.s. se v současné době podílí na řešení grantových projektů:
Inovace studijního programu 7105 Historické vědy na Slezské univerzitě v Opavě, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0175
Interdisciplinární vzdělávání v ITC s jazykovou kompetencí, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0014

Více informací
Facebook Twitter E-mail