Skip to Navigation

Archaia Olomouc

Archaia Olomouc z.ú. je česká nezisková organizace. Naší prací je ochrana archeologických památek a vzdělávání v oblasti archeologie a památkové péče.

STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ
informace postupně doplňujeme

ochrana archeologických památek a vzdělávání

Težištem činností naší společnosti jsou záchranné a předstihové archeologické výzkumy a stavebně historické průzkumy na území střední a severní Moravy a Slezska, a samozřejmě rovnež vyhodnocování jejich výsledků. 

Výsledky výzkumů se snažíme prezentovat odborné i laické veřejnosti a využívat je i pro potřeby památkové péce. 

Služby

  • provádění terénních, dokumentačních, technických, laboratorních prací na archeologických výzkumech prováděných oprávněnými archeologickými organizacemi na archeologických lokalitách
  • provádění stavebně historických průzkumů na ohrožených lokalitách a historických objektech
    vědeckovýzkumná činnost v oblasti archeologie a historie
  • publikační činnost, včetně vydávání a rozšiřování odborných a vzdělávacích publikací z oblasti archeologie, historie a památkové péče
  • výchova a vzdělávání v oblasti archeologie, historie a památkové péče, včetně pořádání výstav, přednášek, seminářů a kurzů
  • správa a odborné zpracování movitých archeologických památek a jejich příprava pro předání do muzeí
  • konzultační, poradenská a informační činnost v oblasti archeologie, historie a památkové péče
  • konzervace a speciální analýzy archeologických nálezů